side menu

Facebook Twitter
unawards

How to file petition

Bạn có thể gửi nội dung kiến nghị như sau ến Cơ quan hành chính Quốc dân Hàn Quốc , tại Phòng phục vụ nhân dân.

 • Yêu cầu giải thích hay phân tích bằng hình thức tư vấn hoặc hỏi áp về nghiệp vụ hành chính như pháp lệnh- chế ộ- thủ tục.
 • Đề nghị về sự cải tiến chính sách thi hành của chính phủ, chế ộ hành chính hay iều hành.
 • Yêu cầu giải quyết tình trạng mang ến sức ép hay bất bình ối với người dân hay sự xâm phạm quyền lợi của người dân do chế ộ hành chính bất hợp lý và xử lý một cách tiêu cực, sự ối xử bất công- vi phạm luật của cơ quan hành chính.
 • Đưa ra yêu cầu công tác ặc biệt ối với cơ quan hành chính khác.

Những người sau ây có thể có thể gửi kiến nghị tới [Đăng ký yêu cầu a ngôn ngữ] tại Phòng phục vụ nhân dân.

 • Người Hàn Quốc sống ở nước ngoài.
 • Người nước ngoài sống ở Hàn Quốc.
How to Use

Access the homepage
Vào trang web Phòng phục vụ nhân dân(http://www.epeople.go.kr/english/)
Multilingual Petition Guide
 • Chọn ngôn ngữ (tiếng Hàn Quốc, tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Nhật, tiếng Việt Nam)
 • Petition here in English 访请 Đăng ký bằng tiếng Việt ߬Ԭ ݬ їݬ ԬѬԬѬ Petition here in Philippines Petition here in Nepali language Aplikasi dalam Bahasa Indonesia ขอสมัครเป็นภาษาไทย o'zbekcha ariza বাংলাভাষায় আবেদন Petition here in Cambodia Petition here in Sri Lanka ѬجլѬ߬ܬ ҬѬ֬߬ڬ ߬ ܬ Petition here in Myanmar
Check guide and download the form
 • Xem phương pháp và trình tự ăng ký theo ngôn ngữ chọn
  => Tải mẫu ơn ăng ký [tiếng Hàn Quốc, tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Nhật, tiếng Việt Nam]
Submit a petition
 • Khi iền vào ơn kiến nghị phải nhập họ tên, quốc tịch, ịa chỉ nơi cư trú, ịa chỉ e-mail, và số bí mật.
  Điền thông tin và ính kèm hồ sơ bằng cách sử dụng mẫu ơn ã tải về máy.
  * Nhập thông tin của người kiến nghị bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt Nam.
  * Ghi nhớ họ tên, ịa chỉ e-mail và số bí mật ã nhập khi ăng ký ể kiểm tra kết quả kiến nghị của bạn.
Receive a petition
 • Đơn kiến nghị của bạn sẽ ược gửi ến cơ quan có thẩm quyền tương ứng.
Handle a petition
 • Các cơ quan phụ trách sẽ giải quyết kiến nghị của bạn theo pháp luật có liên quan. Người phụ trách sẽ nhập giải áp và gửi kết quả ến e-mail mà bạn ã ăng ký.
Check results
 • Kiểm tra kết quả kiến nghị tại Phòng phục vụ nhân dân. (http://www.epeople.go.kr/english/)
  * Nhập họ tên, ịa chỉ e-mail và số bí mật ể xem trả lời kiến nghị.
file petition
However, the following matters may not be considered as complaints.
 • Trường hợp người kiến nghị có quan hệ hợp ồng về mặt tư pháp với cơ quan hành chính, yêu cầu hành ộng nào ó ể nhận ược hiệu quả mang về mặt tư pháp.
 • Trường hợp người không ghi rõ ràng thông tin cá nhân như nặc danh, ịa chỉ sai, tên giả, yêu cầu hành ộng nào ó lên cơ quan hành chính.
 • Trường hợp nhân viên trực thuộc cũng như các tổ chức quần chúng hay các cơ quan hành chính yêu cầu hành ộng nào ó lên cơ quan hành chính mà có liên quan ến công vụ.
file petition
Refer to the following matters for your petition